• ODSZKODOWAWCZA
  " ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych "

  (art. 2 ust. 1 ustawy)

  Odpowiedzialność odszkodowawcza pojawia się w sytuacji jednoczesnego popełnienia czynu niedozwolonego w rozumieniu kodeksu cywilnego i przetwarzania danych osobowych. Ideą ustawy o ochronie danych osobowych jest ochrona praw osób, których dane dotyczą - złamanie jej przepisów może stanowić więc jednoczesne pogwałcenie praw takiej osoby i wyrządzenie jej szkody majątkowej lub krzywdy. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza związana jest wtedy z naruszeniem dóbr osobistych poprzez niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych. Mówiąc inaczej, zagwarantowane każdemu prawo do prywatności realizowane jest na różnych płaszczyznach - zarówno poprzez ochronę danych osobowych jak i ochrone dóbr osobistych, a działanie lub zaniechanie stanowiące ich naruszenie może skutkować jednocześnie odpowiedzialnoscią odszkodowawczą.

  Zgodnie z prasowymi publikacjami, szkolnym przykładem jest tu kazus jednego z banków, który wykorzystując dane osobowe zainteresowanych niezgodnie - zdaniem Sądu - z przepisami ustawy, wysłał do nich życzenia. W sprawie z powództwa osób, których dane dotyczyly, Sąd I instancji zasądził na rzecz poszkodowanego 20.000,00 złotych z tytułu naruszenia ich prawa do prywatności, natomiast bankowi pozostała jedynie apelacja od wyroku. Należy dodać, iż ten wyrok spotkał się z uzasadnioną krytyką, szczególnie w części dotyczącej wysokości zadośćuczynienia, ale należy zwrócić uwagę i na ten aspekt związany z przetwarzaniem danych osobowych.

  Co ważniejsze, jedno uchybienie (czyn) w procesie przetwarzania danych osobowych może stanowić podstawę do postawienia w stan odpowiedzialności karnej, odszkodowawczej i administracyjnej - np. bezprawne udostepnienie danych osobowych poprzez umieszenie ich w miejscu ogólnodostepnym (takze w Internecie) wraz z informacjami dotyczącymi zobowiazań finansowych (dlugów) tej osoby. Czyn taki może wypełniać znamiona przestępstwa określonego w ustawie o ochronie danych osobowych, może stanowić naruszenie dóbr osobistych oraz uchybienie sankcjonowane w drodze administracyjno - prawnej. • CODO W BYDGOSZCZY, ul. Szczytowa 9,
  85-361 Bydgoszcz
  TEL/FAX 52 328 14 27, GSM 0 694 417 230
  www.codo.pl biuro@codo.pl