• AUDYT

 • Wykorzystywanie danych osobowych w sposób bezpieczny, a przede wszystkim zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeń wykonawczych nie jest proste. Czynniki o decydującym wpływie na prawidłowe przetwarzanie danych osobowych to przede wszystkim przeszkoleni (świadomi) pracownicy, dostosowane do konkretnych warunków i potrzeb procedury oraz instrukcje postępowania oraz spełniający określone minimum wymogów system informatyczny. Dlatego w celu osiągnięcia tego pozadanego stanu oferujemy Państwu naszą pomoc w zakresie stworzenia warunków umożliwiających przetwarzanie danych osobowych bez ryzyka naruszenia prawa. Treści zamieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

  Usługi przez nas oferowane obejmują m. in.:

  Audyt

  (weryfikację) już istniejących u Państwa rozwiazań w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności uwzgledniający zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych.

  Jeżeli chcecie Państwo sprawdzić:

  • zgodność przyjętych przez siebie rozwiazań ze zmienionymi przez nowelizację przepisami,
  • niezawodność i pewność zastosowanych srodków zapewniających ochronę danych osobowych.

  Proponujemy usługę polegającą na weryfikacji istniejących u Państwa rozwiazań i ewentualne ich dostosowanie do obowiazującego stanu prawnego.

  Opis procesu usłgi:

  1. Diagnoza wstępna obejmująca:
  2. Audyt obszaru przetwarzania danych osobowych.
  3. Inwentaryzacja zbiorów danych osobowych i określenie systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe.
  4. Sprawdzenie zupełności istniejącej dokumentacji pod kątem przepisów.
  5. Sprawdzenie funkcjonujących aplikacji i systemów informatycznych pod kątem wymagań określonych w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.
  6. Ankiety sprawdzające pracowników.

  Przedstawienie wyników audytu, w tym:

  1. Ocena zastosowanych zabezpieczeń.
  2. Zdefiniowanie stwierdzonych uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych oraz przedstawienie propozycji ich usunięcia.
  3. Szkolenie uzupelniające pracowników w zakresie wskazanych uchybień.

  KORZYŚCI:

  • spelnianie wymogów okreslonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych (stosowna dokumentacja, wdrożenie odpowiednich rozwiazań technicznych i informatycznych, przeszkolony personel),
  • aktualne rozpoznanie problemów związanych z ochroną danych osobowych,
  • bieżący nadzór nad stanem zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo danych.

  Jednocześnie, w przypadku nie skorzystania przez Państwa z opisanej powyżej usługi, proponujemy Państwu zadanie polegajace na wypełnieniu naszej anonimowej ankiety. Celem zadania bedzie uzyskanie maksymalnie dobrej orientacji na jakim poziomie funkcjonuje ochrona danych osobowych w Państwa Przedsiębiorstwie. Ankieta da również odpowiedź na pytanie co jeszcze należałoby zrobić, aby można byloby stwierdzić, iż bezpieczeństwo danych w Firmie jest zapewnione. Ankieta jest bezpłatna i nie stanowi oferty zawarcia umowy. Proponujemy Państwu po wypelnieniu ankiety jej przesłanie do CODO. Konsultanci, z zachowaniem całkowitej poufności, dokonają bezpłatnie jej wstępnej oceny, a w przypadku Państwa zainteresowania, w ramach nawiązanej współpracy, wskażą konieczność podjęcia działań zmierzających do usunięcia uchybień. W przypadku, gdy stwierdzą Państwo, iż przesyłanie ankiety do CODO nie jest celowe, wypełnienie ankiety pozwoli Państwu na samodzielną konfrontację istniejących w Państwa Przedsiębiorstwie rozwiazań z wymogami przepisów.
  W celu uzyskania ankiety proponujemy kontakt z CODO.  CODO W BYDGOSZCZY, ul. Szczytowa 9,
  85-361 Bydgoszcz
  TEL/FAX 52 328 14 27, GSM 0 694 417 230
  www.codo.pl biuro@codo.pl