• USUWANIE UCHYBIEŃ

 • Sytuacją stwarzającą wiele problemów jest fakt przeprowadzania w Państwa przedsiębiorstwie kontroli przetwarzania danych osobowych. Związane jest to oczywiście w pierwszym rzędzie z surowymi sankcjami grożącymi z tytulu niezgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych. Ponadto wlaściwe usunięcie uchybień stwierdzonych w toku kontroli wymaga specjalistycznej wiedzy. Nie bez znaczenia jest tu również fakt, iz czas w którym należy usunąć uchybienia jest bardzo ograniczony (co do zasady 30 dni). Wskazane elementy powodują, iż wiele osób skłania się do powierzenia usunięcia uchybień podmiotom świadczącym profesjonalnie tego typu usługi.

  Dla tej grupy osób proponujemy specjalną uslugę pod nazwą:

  Usuwanie stwierdzonych uchybień w przetwarzaniu danych

  Jeżeli chcecie Państwo:

  • w oznaczonym terminie, z zachowaniem całkowitej poufności, usunąć stwierdzone w Państwa przedsiębiorstwie uchybienia,
  • uzyskać korzystny dla przedsiębiorstwa akt prawny sankcjonujący przetwarzanie danych,
  • zapobiec dezorganizacji dzialalności przedsiębiorstwa.

  Proponujemy uslugę polegającą na usunięciu stwierdzonych uchybień w przetwarzaniu danych. Przebieg tej usługi, czas jej trwania oraz zastosowane środki uzależnione są zastanych w przedsiębiorstwie warunków przetwarzania danych, a przede wszystkim stwierdzonych uchybień.  CODO W BYDGOSZCZY, ul. Szczytowa 9,
  85-361 Bydgoszcz
  TEL/FAX 52 328 14 27, GSM 0 694 417 230
  www.codo.pl biuro@codo.pl