• SYSTEMY OCHRONY

 • Wykorzystywanie danych osobowych w sposób bezpieczny, a przede wszystkim zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporzadzeń wykonawczych nie jest proste. Czynniki o decydujacym wpływie na prawidłowe przetwarzanie danych osobowych to przede wszystkim przeszkoleni (swiadomi) pracownicy, dostosowane do konkretnych warunków i potrzeb procedury oraz instrukcje postepowania oraz spełniajacy określone minimum wymogów system informatyczny. Dlatego w celu osiągnięcia tego pozadanego stanu oferujemy Państwu naszą pomoc w zakresie stworzenia warunków umożliwiających przetwarzanie danych osobowych bez ryzyka naruszenia prawa.

  Usługi przez nas oferowane obejmują m. in.:

  Kompleksowe opracowanie systemu ochrony danych osobowych

  przedsiębiorstw lub innych podmiotów, które w zakresie ochrony danych osobowych nie przedsięwzieły dotychczas żadnych dzialań, pomimo istnienia takiego obowiązku, natomiast już przetwarzają dane lub zamierzają przetwarzać dane osobowe. Pomoc w zakresie spelniania wymogów w tym zakresie jest o tyle istotna, że ochrona danych osobowych jest dziś jednym ze skladników wiarygodnego wizerunku i solidności przedsiębiorstwa, a także stanowi najtańszy sposób - ubezpieczenia się - przed surowymi sankcjami.

  Jeżeli chcecie Państwo kompleksowo i sprawnie przygotować swoje przedsiębiorstwo do dzialalnosci zgodnej z ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie proponujemy skorzystanie z naszej usługi polegającej na stworzeniu systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.

  Opis procesu usługi:

  I. Diagnoza wstępna obejmująca:

  1. Audyt obszaru przetwarzania danych osobowych.
  2. Określenie:
  • zbiorów w których są lub będą przetwarzane dane osobowe,
  • systemów informatycznych i aplikacji służących do przetwarzania danych osobowych,
  • istniejących zabezpieczeń fizycznych, organizacyjnych i technicznych.

  II. Kreacja systemu ochrony danych osobowych:

  Opracowanie nowej lub aktualizacja istniejącej dokumentacji wymaganej w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym:

  • wnioski rejestracyjne zbiorów danych osobowych GIODO,
  • polityki bezpieczeństwa, procedur i instrukcji postępowania,
  • ewidencje i upoważnienia.

  Określenie srodków i dzialań w celu dostosowania:

  • preferowanych systemów informatycznych i aplikacji przetwarzających dane osobowe do wymogów określonych w przepisach o ochronie danych osobowych,
  • zabezpieczeń fizycznych obszaru przetwarzania danych osobowych do stanu umożliwiającego uzyskanie bezpieczeństwa obszaru.

  Szkolenia pracowników:

  • uczestnicy: kadra kierownicza, personel wykonawczy, administrator bezpieczeństwa informacji,
  • program szkoleń: zakres zadań, środki i nadzór w procesie przetwarzania danych osobowych, świadczenie pracy w sposób zgodny z ochroną danych osobowych, odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych, postępowanie w sytuacji naruszenia ochrony, współpraca z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  KORZYŚCI:

  • dopełnienie wymogów określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych,
  • bezpieczne przetwarzanie danych osobowych,
  • bieżący nadzór na stanem zabezpieczeń zapewniajacych bezpieczeństwo danych,
  • gotowość do przyjęcia kontrolerów Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  CODO W BYDGOSZCZY, ul. Szczytowa 9,
  85-361 Bydgoszcz
  TEL/FAX 52 328 14 27, GSM 0 694 417 230
  www.codo.pl biuro@codo.pl