• ROZPORZĄDZENIA
 • Prosimy o pobranie tekstu rozporządzeń w postaci plików w formacie .rtf :

  1. ROZPORZĽDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 czerwca 1998 r.
  w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
  (Dz.U. z dnia 30 czerwca 1998 r.)

  pobierz pliki:
  RMSW-warunki.rtf [81 KB]
  RMSW-warunki.zip [7 KB]


  2. ROZPORZĽDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  (Dz. U. Nr 80 poz. 522 ze zm.)

  pobierz pliki:
  RMSW-wzor_wnisku.rtf [41 KB]
  RMSW-wzor_wnisku.zip [4 KB]
  CODO W BYDGOSZCZY, ul. Szczytowa 9,
  85-361 Bydgoszcz
  TEL/FAX 52 328 14 27, GSM 0 694 417 230
  www.codo.pl biuro@codo.pl