• ADMINISTRACYJNA
  Sankcje administracyjne są szczególnie dotkliwe dla działalności przedsiębiorstwa, ponieważ Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może w swej decyzji zgodnie z art. 18 ustawy, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, nakazać:

  1. usunięcie uchybień,
  2. uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych,
  3. zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane,
  4. wstrzymanie przekazywania danych osobowych za granicę,
  5. zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,
  6. usunięcie danych osobowych

  (art. 18 ust. pkt 1 - 6 ustawy)

  Dobrym przykładem są spory GIODO prowadzone przed NSA z przedsiębiorstwami, które kserują dokumenty i gromadzą w ten sposób szerszy zakres danych niż to konieczne. Wykonanie decyzji GIODO nakazującej usunięcie zbędnych danych oznacza żmudny proces, a wejście w spór przed NSA oznacza chaos i niepewność co do korzystnego rozstrzygnięcia, a także ewentualne koszty pełnomocników prawnych.

  Jednocześnie ustawa nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe obowiązek zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji GIODO, z wyjątkami wskazanymi w ustawie. GIODO może odmówić rejestracji zbioru danych osobowych w przypadku gdy nie zostaną spełnione wymogi określone w ustawie i przepisach wykonawczych nakazując, do natychmiastowego wykonania, wstrzymanie przetwarzania danych w tym zbiorze lub ich usunięcie. Ponadto, co zostało wcześniej podkreślone, nie dopełnienie obowiązku rejestracji zbioru danych osobowych może skutkować odpowiedzialnością karną. Co to wszystko oznacza dla przedsiębiorstw i innych podmiotów, dla których zbiory danych osobowych stanowią podstawę działalności, można sobie łatwo wyobrazić, jeżeli GIODO w decyzji nakaże wstrzymanie przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcie - będzie to jednoznaczne ze wstrzymaniem działalności. Zgodnie z prasowymi publikacjami, dokuczliwości sankcji administracyjnych mógł doświadczyć jeden z zakładów ubezpieczeń, albowiem w wyniku kontroli, GIODO nakazał zakładowi ubezpieczeń usunięcie z posiadanych zbiorów danych osobowych zebranych w zbędnym zakresie. Zakład ubezpieczeń wycenił koszt takiej operacji na 7 mln złotych i postanowił jej nie wykonywać. Tym razem się udało, ponieważ NSA przed który trafił spór, zakazał dalszego zbierania kwestionowanych danych osobowych, natomiast uchylił nakaz usuwania danych zebranych dotychczas. • CODO W BYDGOSZCZY, ul. Szczytowa 9,
  85-361 Bydgoszcz
  TEL/FAX 52 328 14 27, GSM 0 694 417 230
  www.codo.pl biuro@codo.pl