• STRONA GŁÓWNA

 • Witamy Państwa na stronie poświęconej w całości ochronie danych osobowych. Obowiązująca w Polsce od pięciu lat ustawa o ochronie danych osobowych unormowała zagadnienia dotychczas w Polsce nieuregulowane prawnie. Tymczasem państwa Unii Europejskiej już od wielu lat prowadzą intensywne działania mające na celu stworzenie prężnego systemu prawnego zapewniającego ochronę prywatności, będącego jednocześnie odpowiedzią na wyzwania związane z dynamicznym rozwojem sieci wymieniających informacje. Wejście w życie ustawy o ochronie danych osobowych oraz powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest wyrazem rangi problematyki oraz dowodem tworzenia się również w naszym kraju kompletnego systemu regulującego przetwarzanie i ochronę danych osobowych.

  Strona internetowa, którą Państwo odwiedziliście, jest przewodnikiem w temacie ochrony danych osobowych objaśniającym podstawowe pojęcia i zasady, a zarazem wprowadzającego w kwestie bardziej zaawansowane i wymagające już pewnej znajomości tematu. Treści znajdujące się na stronie mają dać odpowiedź na Państwa pytania i problemy związane z ochroną danych osobowych. Dla Państwa większej wiedzy dotyczącej funkcjonowania ochrony danych w Przedsiębiorstwie proponujemy wypełnienie ankiety obrazującej pewne standardy ochrony danych osobowych. Pozwoli to Państwu ocenić stan ochrony danych w Państwa Przedsiębiorstwie i podjąć ewentualne działania zmierzające do dostosowania istniejących rozwiązań do obowiązujących przepisów. W przypadku zaistnienia bieżących problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, kontakt wskazany na stronie umożliwi Państwu ich profesjonalne rozwiązanie przy naszej pomocy.  CODO W BYDGOSZCZY, ul. Szczytowa 9,
  85-361 Bydgoszcz
  TEL/FAX 52 328 14 27, GSM 0 694 417 230
  www.codo.pl biuro@codo.pl