WEJSCIEKomunikat w sprawie wezwań do zapłaty Centrum Ochrony Danych Osobowych sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie:

W związku z napływającymi do naszej firmy informacjami o działalności Centrum Ochrony Danych Osobowych sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, a zwłaszcza o korespondencji tej firmy nakłaniającej do zapłaty należności, uprzejmie informujemy, że Centrum Ochrony Danych Osobowych w Bydgoszczy nie ma żadnego związku, ani personalnego, ani organizacyjnego z ww. spółką z Warszawy.

Pragniemy podkreślić, że Centrum Ochrony Danych Osobowych w Bydgoszczy działa na rynku 11 lat, zgodnie z przepisami prawa i poszanowaniem dobrych obyczajów.

Mając to na uwadze, w związku z bezprawnym posługiwaniem się identycznym oznaczeniem przedsiębiorstwa nasza firma wystąpi na drogę sądową z żądaniem zaprzestania dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji przez Centrum Ochrony Danych Osobowych sp. z o. o. w Warszawie.

W razie pytań bądź wątpliwości w tej kwestii prosimy o kontakt.